Beschrijving van de film

Achtergrond

Met op de achtergrond de economische crisis, waren de jaren tachtig roerige tijden in de Amsterdamse kraakbeweging. De woningnood was hoog en veel huizen stonden leeg. De groep Amsterdammers die lege huizen kraakte om er te gaan wonen groeide explosief. In het begin ging dit geweldloos en gemoedelijk, later ontstonden er vele rellen met als hoogtepunt de acties rond “Geen woning geen kroning” en de ontruiming in de Vondelstraat. Toentertijd was er geen wetgeving omtrent kraken. Al sinds de jaren zeventig zijn er wetsvoorstellen gedaan om kraken reguleren. In 1992 werd de leeg-standswet aangepast. Nu is het zo dat je een pand pas mag kraken als

ontwerp: kadr.nl host: greenhost.nl

het langer dan een jaar leegstaat.

Tegenwoordig is de Amsterdamse kraakbeweging niet zo groot meer als toen. Vastgoedbezitters maken nu gebruik van antikraakbureaus  om te voorkomen dat hun panden worden gekraakt. Toch is de laatste tijd kraken weer veel in het nieuws. Tegenstanders van kraken zeggen dat er sprake is van een verharding binnen de kraakbeweging. Voorstanders beweren dat dit allemaal wel mee valt en dat kraken een goede stok achter de deur is om leegstand tegen te gaan.

Kraken is straks mogelijk verleden tijd. Kamerleden Ten Hoopen (CDA), Slob (CU) en Van der Burg (VVD) hebben een initiatief wetsvoorstel voor een algeheel kraakverbod ingediend. Hiervoor

kunnen zij waarschijnlijk rekenen op een Kamermeerderheid.

De grote steden zijn hier niet zonder meer blij mee en voelen zich niet gehoord door politiek Den Haag.

Is kraken een oplossing voor de aanhoudende woningnood en leegstand? Is er sprake van verharding, zoals de tegenstanders beweren?

 

De film

Kraker Daniel wordt gevolgd in zijn dagelijks leven, praat over zijn motivatie om te kraken en geeft zijn mening over een eventueel kraakverbod. In interviews komen ook onderzoekers, beleidsmakers en politie aan het woord. Onder hen zowel voor- en tegenstanders van een algeheel kraakverbod.