Interviews

Een kleine selectie:


Jan ten Hoopen

Tweede Kamerlid CDA en één van de indieners van het initiatief wetsvoorstel kraken en leegstand

‘In de ons omringende landen is kraken ook verboden en we zien dat heel veel mensen hier naartoe komen. Dat geeft veel illegaliteit, dat geeft ook veel criminaliteit, dus met andere woorden, het instrument kraken is erger dan de kwaal geworden.’

‘Het gaat erom dat na een jaar, als een pand dan nog leegstaat, dat de overheid er dan over kan beschikken.’


Hein Bos

Directeur van vereniging Vastgoed-belang

‘Je moet met je handen van ander-mans eigendommen afblijven.’

‘Je vindt dat je recht hebt ten koste van het recht van een ander. Dat is geweld gebruiken.’

Tjeerd Herrema

Toenmalig wethouder van Volkshuisvesting te Amsterdam

‘Als een eigenaar jarenlang een pand niet gebruikt waarvoor het uiteindelijk bedoeld is, mag dan niet dat maatschappelijk belang boven dat eigenaars belang gesteld worden?’

 

Maarten van Poelgeest

Wethouder Ruimtelijke Ordening te Amsterdam

‘Dat is juridisch heel ingewikkeld. Dan moet de gemeente een grote ambtelijke dienst gaan oprichten om in de gaten te houden welke panden er precies leegstaan. Vervolgens krijg je een heel ingewikkelde bewijslast om zo’n pand te vorderen en te bestemmen voor wonen. Dus wat dat betreft is het eigenlijk efficiënter wat er op dit moment gebeurt: er zijn allemaal vrijwilligers die gratis en voor niks deze publieke taak uitvoeren.’

Piet Renooy

Onderzoeker voor Regioplan

‘Er is een aantal redenen nu gegeven voor het indienen van het wetsontwerp,  […] het geweld is toegenomen, er is steeds meer overlast, er wordt steeds meer gekraakt door buitenlanders. Al dat soort redenen zijn niet hard te maken.’

 

Leen Schaap

Politiecommandant van politie Amsterdam-Amstelland

‘In z’n algemeenheid gesproken is er geen verharding in de kraak-beweging.’

‘Ik heb geen beeld van krakers die zeer gewelddadig zijn of zeer fanatiek in het verdedigen van die panden en ik vind dat dat ook zo moet blijven.’

 ‘Ik heb mijn mensen veel liever op straat om een boef te vangen dan om achter een kraker aan te rennen’


Roos

Kraker

‘Jij bent een dief van mijn recht op wonen, omdat jij panden leeg laat staan.’


Hans Pruijt

Socioloog Erasmus Universiteit Rotterdam

‘Het treft vooral eigenaren die hun zaakjes niet goed op orde hebben.’

‘In principe is er nu een afweging tussen de belangen van de woningzoekende en de belangen van de eigenaar van het pand.’

‘Als mensen overlast veroorzaken, bijvoorbeeld illegale housefeesten geven of drugs verkopen, dat is al strafbaar. […] Die uitwassen zal het kraakverbod niet aanpakken.’

 

Daniël

Kraker en vrijwilliger Studenten Kraakspreekuur Amsterdam

‘Als kraken wegvalt, vraag ik me af hoeveel van de jongeren hun woning kunnen behouden. Omdat, logischerwijs, er is geen kraken meer dus is er ook geen noodzaak meer voor anti-kraak.’